Niedziela, 10 stycznia 2021r. Święto Chrztu Pańskiego.

Godz.9.00 Dz. bł. w intencji rodziny Kolarczyk: Małgorzaty i Marcina z okazji urodzin.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.

Poniedziałek, 11 stycznia 2021r.

Godz. 17.00  Za + franciszkanina Ojca Brunona Kasprowskiego.

Wtorek, 12 stycznia 2021r.

Godz. 17.00 Za + ks. Stanisława Chrostka.

Środa, 13 stycznia 2021r.

Godz.17.00 Za ++ zalecanych.

Czwartek, 14 stycznia 2021r.

Godz. 17.00 Za + ks. Tadeusza Gregerackiego.

Piątek, 15 stycznia 2021r.

Godz.17.00 W intencji Marcina, Agnieszki, Barbary, Janusza i Zofii.

Sobota, 16 stycznia  2021r.

Godz.17.00 W intencji Remigiusza Mierzwy w 50. rocznicę urodzin – intencja ofiarowana od rodzeństwa.

Niedziela, 17 stycznia 2021r. II Niedziela Zwykła.

Godz. 9.00 Za ++ z rodzin Mierzwa – Skoczykłoda – Kochler oraz ++ z pokrewieństwa.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.