Niedziela, 20 czerwiec 2021r. XII Niedziela zwykła.

Godz.9.00

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.

Poniedziałek, 21 czerwiec 2021r. św. Alojzego Gonzagi.

Godz.17.00 Za + męża Franciszka Gazdę, rodziców, rodzeństwo i zięcia.

Wtorek, 22 czerwiec 2021r.

Godz. 17.00 O łaskę odpuszczenia i przebaczania grzechów w rodzinach.

Środa, 23 czerwiec 2021r.

Godz.17.00 W intencji grupy modlitwy św. Ojca Pio oraz za duchowo udręczonych i zniewolonych nałogami (od 16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu).

Czwartek, 24 czerwiec 2021r. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzcieciela.

Godz. 17.00  W intencji Urszuli Matyjasik oraz wnuczki Jolanty.

Piątek, 25 czerwiec 2021r.

Godz. 17.00 Za + Alojzego Szymczyka.

Sobota, 26 czerwiec 2021r.

Godz. 17.00 O łaskę odpuszczenia i przebaczania grzechów w rodzinach.

Niedziela, 27 czerwiec 2021r. XIII Niedziela zwykła.

Godz. 9.00 Dz. bł. w intencji Siergieja z okazji 60. rocznicy urodzin.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.