Niedziela, 17 lipiec 2021r. XVI Niedziela zwykła.

Godz. 9.00

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.

Poniedziałek, 18 lipiec 2021r.

Godz.17.00 W intencji ks. Henryka z okazji urodzin.

Wtorek, 19 lipiec 2021r.

Godz. 17.00 Dziękczynna z okazji Elżbiety Winkler.

Środa, 20 lipiec 2021r.

Godz.17.00 Za + Henryka.

Czwartek, 21 lipiec 2021r. Św. Marii Magdaleny.

Godz. 17.00  Za ++ Marię i Wiktora.

Piątek, 22 lipiec 2021r. Św. Brygidy Patronki Europy.

Godz. 17.00 Za + Zdzisława Dragona.

Sobota, 23 lipiec 2021r. Św. Kingi.

Godz. 17.00 Za + ks. Tomasza Madzia.

Niedziela, 24 lipiec 2021r. XVII Niedziela zwykła.

Godz. 9.00 Wynagradzająca za grzechy i zło popełniane w rodzinach.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.