Niedziela, 12 wrzesień 2021r. XXIV UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ.

Godz. 9.00 Za ++ Piotra i Reginę Schubertów we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.

Poniedziałek, 13 wrzesień 2021r. św. Jana Chryzostoma.  

Godz.17.00 W intencji Marii Biernat z okazji urodzin.

Wtorek, 14 wrzesień 2021r. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

Godz. 17.00 Za ++ Gerarda i Łucję Szczyrbów.

Środa, 15 wrzesień 2021r. NMP Bolesnej.

Godz.17.00 W intencji Marysi Krzyżanowskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

Czwartek, 16 wrzesień 2021r. św. Korneliusza i św. Cypriana.

Godz. 17.00  Za + Helenę Braszczok.

Piątek, 17 wrzesień 2021r.

Godz. 17.00 W intencji małżonków Jadwigi i Edwarda Zieleźnych i ich rodziny.

Sobota, 18 wrzesień 2021r. ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI.

Godz. 17.00 W intencji Michała z okazji urodzin.

Niedziela, 19 wrzesień 2021r. XXV Niedziela Zwykła.

Godz. 9.00 O świętość dla kapłanów.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św. i łączących się za pośrednictwem internetu.