Niedziela, 13 grudnia 2020r. III Niedziela Adwentu GAUDETE.

Godz.9.00 Za ++ Agnieszkę Matułę, męża Feliksa oraz rodziców i rodzeństwo.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Poniedziałek, 14 grudnia 2020r. św. Jana od Krzyża.

Godz. 17.00  O Boże błogosławieństwo dla duszpasterzy naszej parafii.

Wtorek, 15 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 Za + mamę Janinę – intencja ofiarowana od córki Mirosławy.

Środa, 16 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 Za + Małgorzatę Krasoń – intencja ofiarowana od mieszkańców Brady.

Czwartek, 17 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 Za + Leona Widucha.

Piątek, 18 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 Za + ks. Leona Pawełczyka.

Sobota, 19 grudnia  2020r.

Godz.17.00 Za + Małgorzatę Liczbę oraz wszystkich ++ z rodzin Liczba – Michalczyk – Wieczorek.

Niedziela, 20 grudnia 2020r, IV Niedziela Adwentu.

Godz. 9.00 W intencji Ewy i Łukasza Cichoniów.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św.

Niedziela, 06 grudnia 2020r. II Niedziela Adwentu.

Godz.9.00 Dz. bł. w intencji rodziny Lamża.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Poniedziałek, 07 grudnia 2020r. Św. Ambrożego.

Godz. 17.00  W intencji Jerzego z okazji urodzin z podziękowaniem Ojcu Pio.

Wtorek, 08 grudnia 2020r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Godz. 17.00 W intencji Beaty Strzelczyk z okazji 10. rocznicy urodzin.

Środa, 09 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 Za ++ zalecanych.

Czwartek, 10 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 Za + męża Władysława Miazgowicza oraz teściową Martę.

Piątek, 11 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 W intencji brata Franciszka Domogałę z okazji urodzin.

Sobota, 12 grudnia  2020r.

Godz.17.00 Za ++ ojców Stanisława Szymczaka oraz Henryka Bujara we wspomnienie urodzin.

Niedziela, 13 grudnia 2020r, III Niedziela Adwentu.

Godz. 9.00 Za ++ Agnieszkę Matułę, męża Feliksa oraz rodziców i rodzeństwo.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św.

Niedziela, 29 listopada 2020r. I Niedziela Adwentu.

Godz.9.00 Za + ks. Henryka Pyrchała

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Poniedziałek, 30 listopada 2020r. Święto św. Andrzeja, Apostoła.

Godz. 17.00  Za + Sylwestra Krzysteczkę na pamiątkę urodzin.

Wtorek, 01 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 W intencji Jacka Domogały i jego żony Gabrieli.

Środa, 02 grudnia 2020r.

Godz. 17.00 W intencji Jacka Domogały oraz żony Gabrieli.

Czwartek, 03 grudnia 2020r. św. Franciszka Ksawerego.    

Godz. 17.00 Za górników i emerytów górniczych.

Piątek, 04 grudnia 2020r. św. Barbary.

Godz. 17.00 Za rodziny.

Sobota, 05 grudnia  2020r.

Godz.17.00 Za ++ rodziców Martę i Alojzego Braszczoków.

Niedziela, 01 grudnia 2020r, II Niedziela Adwentu.

Godz. 9.00 Dz. bł. w intencji rodziny Lamża.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św.

Niedziela,  22 listopada 2020r.  Uroczystość |Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Godz.9.00 Za ++ Henryka i Helenę Mincer.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Poniedziałek, 23 listopada  2020r.

Godz. 17.00  Za + zmarłego ojca Andrzeja, ++ rodziców i rodzeństwo.

Wtorek, 24 listopada   2020r. św. MęczennikówAndrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy.

Godz. 17.00 W intencji duchowej adopcji dziecka poczętego.

Środa, 25 listopada   2020r.

Godz. 17.00 W intencjach Grupy Modlitwy Ojca Pio oraz udręczonych i zniewolonych nałogami.

Czwartek, 26 listopada 2020r.

Godz. 17.00 Za + Alojzego Szymczyka.

Piątek, 27 listopada 2020r.

Godz. 17.00 Za + Jerzego Krasoń w 1 rocznicę śmierci.

Sobota, 28 listopada 2020r.

Godz.17.00 Rocznica poświecenia kaplicy.

Niedziela, 29 listopada 2020r. I Niedziela Adwentu.

 Godz. 9.00 Za + ks. Henryka Pyrchała.

 Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św.

Niedziela,  15 listopada 2020r. 33 Niedziela Zwykła.

Godz.9.00 Za ++ rodziców Józefa i Cecylię Braszczok oraz + brata Józefa.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Poniedziałek, 16 listopada  2020r.

Godz. 17.00  W intencji Jacka Domagały z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

Wtorek, 17 listopada   2020r. św. Elżbiety Węgierskiej.  

Godz. 17.00 Za + Ryszarda Kotańskiego we wspomnienie urodzin i jego rodziców.

Środa, 18 listopada   2020r. bł. Karoliny Kózkówny.

Godz. 17.00 Za + Małgorzatę Krasoń – intencja ofiarowana od mieszkańców Brady.

Czwartek, 19 listopada 2020r.

Godz. 17.00 Za ++ Łucję, Grzegorza, Bernarda Śmietanę, Gertrudę, Waltra Ficków, ++ z rodziny Śmietana.

Piątek, 20 listopada 2020r. św. Rafała Kalinowskiego.

Godz. 17.00 Za ++ Janinę i Małgorzatę.

Sobota, 21 listopada 2020r. Ofiarowanie NMP.  

Godz.17.00 Za + ojca Alfreda Licheckiego we wspomnienie urodzin, mamę Annę, męża Erwina Kalisza oraz ++ teściów.

Niedziela, 22 listopada 2020r. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

 Godz. 9.00 Za ++ Henryka i Helenę Mincerów.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Św.