Dziś Święto Bożego Miłosierdzia.

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać wiele i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele.

W naszej kaplicy codziennie zapraszamy o godz.15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Różaniec w intencji przebłagania i zadośćuczynienia za nasze grzechy i całego świata.

Codziennie przed każdą Mszą Świętą zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Zapraszamy do oglądania transmisji Mszy Świętych i łączenia się z kaplicą bezpośrednio z strony naszej https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line lub kanału Kaplica Brada na Youtube. Kanał zawiera wszystkie nagrane jak i bieżące transmisje.

Zachęcamy również do subskrypcji kanału Kaplica Brada.

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Zmartwychwstanie Pańskie to wspomnienie najważniejszego dla chrześcijan wydarzenia i prawdy o tym, że Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, powstał z grobu. Jest to fundament wiary i jednocześnie podstawa wszelkiej radości chrześcijańskiej, bo Chrystus, który przeszedł granicę śmierci – zmartwychwstał. Zszedł do otchłani po to, żeby wszystkich z tej otchłani wyciągnąć[…]. Zmartwychwstanie mówi o tym, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, a pusty grób otwiera nową perspektywę.

Zapraszamy do oglądania transmisji Mszy Świętych i łączenia się z kaplicą bezpośrednio z strony naszej https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line lub kanału Kaplica Brada na Youtube. Kanał zawiera wszystkie nagrane jak i bieżące transmisje.

Zachęcamy również do subskrypcji kanału Kaplica Brada.

Całość ogłoszeń parafialnych:https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Dziś Gorzkie Żale w kaplicy o godz.15.00.

W środę o godz.17.00 Msza Święta w intencji grupy modlitwy św.Ojca Pio oraz za duchowo udręczonych i zniewolonych nałogami /od godz. 16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu/.

Droga Krzyżowa w naszej kaplicy w Wielki Piątek o godz.9.00.

Na Triduum Paschalne zapraszamy do kościoła parafialnego i łączenie się za pomocą transmisji on-line:

Rozpiska linki wszystkich transmisji on-line z kościoła parafialnego z całego Wielkiego Tygodnia: https://mb-rozancowa.one.pl/transmisja.html

Zapraszamy do oglądania transmisji Mszy Świętych i łączenia się z kaplicą bezpośrednio z strony naszej https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line lub kanału Kaplica Brada na Youtube. 

Kanał zawiera wszystkie nagrane jak i bieżące transmisje.

Zachęcamy również do subskrypcji kanału Kaplica Brada.

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania N.M.P. obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Droga Krzyżowa w naszej kaplicy w każdy piątek przed Mszą Świętą o godz.16.30, natomiast Gorzkie Żale w niedziele o godz.15.00.

W naszej kaplicy codziennie zapraszamy o godz.15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Różaniec w intencji przebłagania i zadośćuczynienia za nasze grzechy i całego świata.

Zapraszamy do korzystania z indywidualnej Adoracji Pana Jezusa ukrytego w Tabernakulum w naszej kaplicy.

Zapraszamy do oglądania transmisji Mszy Świętych i łączenia się z kaplicą bezpośrednio z strony naszej https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line lub kanału Kaplica Brada na Youtube. Kanał zawiera wszystkie nagrane jak i bieżące transmisje.

Zachęcamy również do subskrypcji kanału Kaplica Brada.

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

„Trwajcie w Panu, umiłowani!”Drodzy Parafianie! Zacni Goście!Przed nami czas budzenia sumień... Czas pogłębionej formacji... Czas wielkopostnych Rekolekcji parafialnych. Cieszymy się na wspólne spotkania. Zapraszamy na rekolekcyjną drogę! Wspólnym mianownikiem tego rekolekcyjnego czasu będzie umocnienie naszej wiary. Rekolekcje są zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Mimo różnych trudności dnia codziennego, mimo przeróżnych obostrzeń i społecznego dystansu nie możemy ustawać w pogłębianiu i ożywianiu naszej wiary. Trzeba nam wracać do naszych korzeni, do chrztu świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi i dał nam nowe życie w Chrystusie. Zatem Rekolekcje parafialne to okazja, by trwać przy Bogu. Temat zaczerpnęliśmy z listu św. Pawła do Filipian (4,1) –„trwajcie w Panu, umiłowani”. Można to ująć także nieco inaczej: trwajcie mocni w wierze, a nasza wiara wzmacnia się życiem sakramentalnym. W pierwszy dzień chcemy powiedzieć sobie, że wierzyć to znaczy być wprzyjacielskiej relacji z Jezusem. Posłuży nam tu piękny obraz ikony przyjaźni. Kolejne dni to trzy sakramenty: chrzest i co z niego wynika dla naszej codzienności, sakrament pokuty i pojednania z uwzględnie-niem tematyki odpustów zupełnych i trzeci dzień to zagadnienie związane z darem Eucharystii. Plan rekolekcji raczej klasyczny, z naukami online dla dzieci i wieczornymi katechezami dla wszystkich. Ze względu na maryjny charakter parafii każdego dnia chcemy gromadzić się na modlitwie różańcowej o godz. 20:30. Będą także okolicznościowe nabożeństwa. Zapraszamy do budowania wspólnoty i wielkopostnego wysiłku!

Wasi Duszpasterze

Rekolekcje prowadzą:Homilie: ks. GrzegorzKatechezy dla dzieci: ks. Rafał, ks. Dorian i TowarzyszeKatechezy dla młodzieży i dorosłych: ks. Dorian, ks. Łukasz

Plan rekolekcji: https://mb-rozancowa.one.pl/images/styczen-marzec2020/Rekolekcje_Wielkopostne_2021.pdf