Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.

Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia nas do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma Świętego. Otwórzmy się na Jego działanie! Wołajmy:Veni Sancte Spiritus!

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.W piątek o 16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu.Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W naszej kaplicy możliwość spowiedzi świętej przed każdą Eucharystią.

Zapraszamy osoby chore i w podeszłym wieku do łączenia się z naszą kaplicą on-line: https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html