Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W dniu 11 listopada 2000 roku całą wspólnotą parafialną wraz ze wszystkimi stanami i władzami miasta, przedstawicielami zakładów pracy oraz stowarzyszeniami dokonaliśmy Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Intronizacja to świadomy akt woli, decyzja, przez którą wybieram Jezusa jako Pana, Zbawiciela i Króla, jako ostateczny punkt odniesienia w moim życiu. Ta decyzja dokonywana jest osobiście, kiedy mówimy o Intronizacji we własnym sercu i osobą kompetentną do takiego aktu jest osoba indywidualna. W wymiarze rodzinnym osobami kompetentnymi do podjęcia takiej decyzji jest rodzina. Z kolei Intronizacja w wymiarze społecznym tzn. publicznie w świątyni, wobec władz kościelnych, państwowych i z ich udziałem, ogłasza się i wyznaje jako świadectwo wiary, że Jezus jest Królem, że pragnie się żyć według Jego Serca i poświęca się Jego Sercu, i zobowiązuje się do realizowania w życiu społecznym zasad Ewangelii. Taka uroczystość jest publicznym wyznaniem. Od decyzji do wypełnienia jest jeszcze daleka droga. Intronizacja tak rozumiana jest jednorazowym aktem, który może być powtarzanym, natomiast poświęcenie to styl życia. A zatem przez Intronizację, akt woli w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym podejmujemy styl życia, który sprowadzi się do poświęcenia swojego życia dla Boga i ludzi, to realizowanie w życiu społecznym przykazania miłości. Poświęcić się tzn. tak jak poświęca się matka dziecku, jak ojciec poświęca się rodzinie. A więc Intronizacja - ta decyzja prowadzi mnie do poświęcenia. Przez poświęcenie się Bożemu Sercu, Chrystus króluje w moim życiu, dlatego że na pierwszym miejscu jest On, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, a Ewangelia wprowadzona jest w czyn. Dlatego przez Intronizację Bożego Serca dochodzimy do stylu życia, poprzez który Chrystus króluje, dlatego mówimy - Jezu jesteś Królem, Jezu jesteś moim Królem, daj mi poznać wolę Twoją Panie, oto jestem.

W najbliższy czwartek o godz.17.00 zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną z okazji 28. rocznicy poświęcenia naszej Kaplicy.

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html