1.Św. Szczepan ?patron decyzji na całe życie. W  drugi  dzień  świąt  Narodzenia Pańskiego  Kościół  przedstawia  nam  postać św. Szczepana, określanego jako Protomartyr. Protos po  grecku  znaczy pierwszy, martyr?znaczy męczennik,  ale  także świadek.  Św.  Szczepan  jest  pierwszym  chrześcijańskim męczennikiem, który zginął trzy lata po śmierci Pana Jezusa. Św. Szczepan jest świadkiem, gdyż swoim życiem dał świadectwo o tym, że Jezus żyje i że jest zapowiedzianym Mesjaszem, Zbawicielem świata.

Klimat liturgiczny drugiego święta, cała dzisiejsza liturgia słowa wzywają wierzących do naśladowania św. Szczepana. Nie musi to oznaczać wprost męczeństwa za wiarę, ale jest przynagleniem do dawania świadectwa o Jezusie własnym życiem. Świadectwo życia, w tym akt  męczeństwa,  oznaczają  gotowość  do  całkowitego  oddania  siebie  w  ręce  Boga. Zaś całkowite oddanie się Bogu wyraża się w gotowości podejmowania decyzji radykalnych: na całe życie. Przynajmniej trzy takie decyzje można wymienić: 1) zawarcie małżeństwa jako nierozerwalnego  związku  mężczyzny  i  kobiety,  2)  oddanie  się  na  wyłączną  służbę  Bożą poprzez  przyjęcie  święceń  kapłańskich,  3)  złożenie  wieczystych ślubów  w  zgromadzeniu zakonnym.

W każdej z tych decyzji jest jakaś całkowitość, dozgonność, jakiś życiowy radykalizm. Dziś  ludzie  boją  się  takich  decyzji.  Bo  przecież  otaczający  świat  jest  zmienny,  płynny, nieprzewidywalny. Po co mam się  wiązać jakąś decyzją na całe życie? ?pyta człowiek. Dziś zauważamy częsty  brak  zrozumienia  dla  sakramentu  małżeństwa,  który  wyraża  się z jednej strony we wspólnym zamieszkaniu bez ślubu, a z drugiej strony ?w podejmowaniem decyzji o rozwodach. Dziś także dostrzegamy spadek liczby powołań do kapłaństwa i do wielu zgromadzeń zakonnych, a także znamy przypadki odejść z kapłaństwa czy z zakonu. A jednak. Całkowite oddanie się jakieś sprawie ma w sobie coś pociągającego, tak jak pociągająca jest miłość. Prawdziwa miłość jest wierna, wytrwała, wszystko przetrzyma i jest ostatecznie ?potężna jak śmierć? według słów biblijnej Pieśni nad pieśniami. Bo jak w samej śmierci  jest  coś  radykalnego  i  ostatecznego,  tak  też  w  miłości  jest  coś  całkowitego i nie odwracalnego. Decyzje na małżeństwo i jego nierozerwalność, na kapłaństwo i związany z nim celibat, a także na życie zakonne i związane z nim śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa ?da się zrozumieć i podjąć tylko w imię wielkiej i prawdziwej miłości, która staje się całożyciowym świadectwem. ?Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony? zachęca dziś Jezus w Ewangelii: ?do końca?, czyli ?aż do śmierci?. Zaś św. Szczepana można nazwać patronem tych, którzy podejmują decyzje na całe życie, decyzje, w oparciu o które osoby te chcą składać świadectwo o Jezusie wytrwale, ?do końca?, ?do śmierci?: w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu zakonnym.

2.Wydział Teologiczny ?w służbie decyzji na całe życie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pragnie realizować swoją misję  w  świecie  płynnym,  dynamicznym,  w  kontekście  wielu  przemian  społecznych i obyczajowych. Realizuje dwa kierunki studiów: teologię oraz nauki o rodzinie. Na teologii studia  podejmują  zarówno  ci,  którzy  przygotowują  się  do  przyjęcia  święceń  kapłańskich, jaki osoby świeckie, które zdobywają uprawnienia do nauczania religii w szkole. Wydział Teologiczny realizuje stałą współpracę z Seminarium Duchownym w trosce o przyszłych kapłanów.  Od  pewnego  czasu  wykładowcy  Wydziału  starają  się  bardziej  intensywnie uczestniczyć w działaniach duszpasterskich mających na celu budzenie powołań kapłańskich. Wielkim  wezwaniem  dla  Wydziału  Teologicznego  jest  angażowanie  się  w  kształcenie przyszłych  świeckich  nauczycieli  religii.  Cieszymy  się,  że  na  studia  zaoczne  z  teologii przyjęliśmy  w  tym  roku  największą  od  dziesięciu  lat  liczbę  nowych  studentów.  Z  kolei na naukach  o  rodzinie  studenci  mogą  pogłębić  wiedzę  o  małżeństwie,  rozumianym  jako nierozerwalny związek  mężczyzny i kobiety, o złożonych uwarunkowaniach społecznych, psychologicznych i pedagogicznych, w jakich żyją współczesne rodziny i w jakich przychodzi młodym ludziom podejmować decyzje o małżeństwie. Dzięki tej wiedzy studenci zdobywają umiejętności  i  kompetencje  do  tego,  by  profesjonalnie  wspierać  małżeństwa  i  rodziny w zadaniu świadczenia o Bogu, w wierności i wytrwałości ?do końca?.  W  imieniu społeczności  Wydziału  Teologicznego  dziękuję  za  wszelką  życzliwość wobec  naszej  wspólnoty.  Dziękuję  za  wsparcie  materialne,  które  przeznaczone   jest na dofinansowanie utrzymania budynku Wydziału oraz publikacji naukowych. Z  okazji  świąt  Narodzenia  Pańskiego  życzę  błogosławieństwa  Bożego  oraz  tego, by świąteczny czas sprzyjał osobistej refleksji i podejmowaniu rozmów o powołaniu, ważnych decyzjach życiowych oraz sposobach składania świadectwa o Jezusie.

Ks. Antoni Bartoszek,

dziekan Wydziału Teologicznego