Dziś Trzecia Niedziela Wielkanocna.

Dziś też w kościołach całego kraju odbędzie się trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie zainauguruje obchody XI Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 11 maja. Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień Biblijny upłyną pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: ?Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego? (1 P 1,12). Zachęcamy do lektury Pisma Świętego nie tylko w tym czasie ale każdego dnia.

W naszej kaplicy Nabożeństwa Majowe w tygodniu codziennie przed Mszą Świętą o godz.16.30.

Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca. Rozpoczyna się miesiąc maj, w którym w szczególny sposób czcimy Najświętszą Maryję Pannę- w naszej kaplicy Nabożeństwa Majowe odprawiane będą w tygodniu o godz.16.30.

Obraz Jezusa Miłosiernego należy do najbardziej znanych w historii Kościoła i we współczesnym świecie wizerunków Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest to obraz niezwykły nie tylko z tego względu, że jest najbardziej upowszechniony, ale przede wszystkim dlatego, że jego współautorem jest sam Pan Jezus, który właśnie w takiej postaci ukazał się Siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 1931 roku i według tej wizji polecił namalować swój obraz. Wieczorem, kiedy byłam w celi ? relacjonuje to wydarzenie w ?Dzienniczku? ? ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (?) Po chwili powiedział mi Jezus: ?Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie? (Dz. 47).

?Chrystus zmartwychwstan jest.
Nam na przykład dan jest.?


Przyjmijmy Go i przekażmy dalej do naszych rodzin,
wszędzie tam gdzie jesteśmy i będziemy.
Życzy  Ks. Henryk

 

Dziś Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Radujmy się! Bo Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! Alleluja!

Od Wigilii Paschalnej w Wielką Noc rozpoczęła się Oktawa Wielkanocna i trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jest to łącznie 8 dni. Z racji tego, że każdy dzień oktawy jest uroczystością Zmartwychwstania, w piątek wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W każdej Mszy Św. oktawy w rozesłaniu dodaje się podwójne Alleluja!

Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Z tej okazji słowo kieruje do nas  Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach dr Marek Panek:

Siostry i bracia w Chrystusie.

W dzisiejszej liturgii słowa spotykamy świadków głoszących radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Piotr razem z Jedenastoma oraz niewiasty nawiedzające grób Jezusa, dzielą się z nami tym, co usłyszeli, ujrzeli i czego dotykały ich ręce (por. IJ 1,1), dzielą się swoim osobistym doświadczeniem męki i śmierci Jezusa, a potem - pustego grobu i wielu spotkań z Tym, którego Bóg wskrzesił (...), zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24). Ci  Zmartwychwstałego Jezusa przemawiają donośnym głosem, świadczą z bojaźnią i wielką radością, są pełni dynamicznej energii, która nie pozwala im zostawić tylko dla siebie tego, czego doświadczyli.

Dzięki takim świadkom, w taki sposób głoszącym Dobrą Nowinę, tę Wspaniałą Wieść, jak nazywa ją papież Franciszek (Franciszek, Christus Vivit), dotarła ona także do każdego z nas. Uwierzyliśmy, że Jezus zmartwychwstał i żyje, i spotkaliśmy Go w naszym życiu. Każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenia spotkań z Tym, który zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera i ukierunkowuje egzystencję... (Franciszek, Lumen Fidei, 13). Jeżeli nasza osobista więź z Jezusem jest dla nas ważna, jeżeli dzięki niej dostępujemy pokoju wśród tylu niepokojów naszego życia, radości ? w tylu smutkach, nadziei ? w pokusach rozpaczy i światła ? w ogarniających nas ciemnościach, to nie możemy o tym milczeć. Podobnie jak ci, dzięki którym sami uwierzyliśmy, i my mamy być świadkami żyjącego Jezusa.

Ale w dzisiejszej liturgii słowa spotykamy również fałszywych świadków. Są to arcykapłani i starsi oraz przepłaceni przez nich żołnierze, rozpowiadający fałszywą wieść o tym, że uczniowie Jezusa przyszli w nocy i wykradli Jego ciało... (por. Mt 28, 12-15). Podobnie bywa i w naszym życiu ? nie brakuje fałszywych świadków, którzy zakłamują rzeczywistość i robią wszystko, żebyśmy im uwierzyli. Dlatego nieustannie musimy rozeznawać, krytycznie podchodzić do tego, co słyszymy i dokonywać mądrych, odpowiedzialnych wyborów wiarygodnych świadków, czyli takich, którzy rzeczywiście są godni naszej wiary.

Siostry i bracia.

Proces rozeznawania i podejmowania mądrych, odpowiedzialnych decyzji dokonuje się także w naszym Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Młodzi mężczyźni pochodzący z naszych rodzin i parafii rozeznają tutaj swoje powołanie. Jest ono zaproszeniem skierowanym do nas przez Boga, abyśmy byli Jego przyjaciółmi i uczestniczyli w realizacji Jego planu miłości. Do nas należy rozeznanie, w jakiej konkretnej formie życia będziemy mogli najlepiej odpowiedzieć na to Boże zaproszenie. Ten proces wymaga czasu, wysiłku i pomocy tych, którzy towarzyszą młodym ludziom tak, jak towarzyszył swoim uczniom Pan Jezus.

W minionym tygodniu rozpoczęła się rekrutacja do naszego Seminarium. Wszystkie informacje na jej temat są umieszczone na stronie Internetowej: www.seminarium.katowice.pl Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do seminarium oraz alumnów, którzy już rozeznają w nim powołanie i przeżywają swoją formację. Ważnym elementem tej formacji są studia teologiczne, które nasi alumni odbywają na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Studiują na nim nie tylko alumni seminarium, ale także ich koleżanki i koledzy, którzy wybrali kształcenie w takich specjalnościach, jak na przykład: Teologia nauczycielska, Teologia w kulturze, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej.

Zarówno Seminarium Duchowne, jak i Wydział Teologiczny mogą dobrze pełnić swoją misję dzięki wsparciu całego naszego lokalnego Kościoła. Za to wsparcie, zarówno duchowe, jak i materialne, za wszelką życzliwość, serdecznie dziękuję! Szczególne słowa wdzięczności kieruję do naszych wiernych przyjaciół zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Seminarium oraz tych, którzy modlą się o nowe powołania do służby Bożej. Wszystkim składam świąteczne życzenia: Niech radość Zmartwychwstania towarzyszy Wam na co dzień, niech wnosi w wasze życie nadzieję i pokój. Bądźcie radosnymi świadkami życia w przyjaźni z Bogiem!

Szczęść Boże!

dr Marek Panek, rektor WŚSD

Rozpoczynamy wielki Tydzień od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

     Niedziela Palmowa

     Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.

     W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

     Triduum Paschalne

     Wielki Czwartek Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi o dwóch Mszach św. w Wielki Czwartek. Dwie Msze św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z balsamem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju chorych.

     We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją "Mszą Wieczerzy Pańskiej". Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej zapraszamy do kościoła parafialnego.

     Wielki Piątek W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu, Pańskiego. Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętają, że jest tam obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.

W naszej kaplicy w tym dniu odbędzie się tylko Droga Krzyżowa o godz.9.00

W tym dniu zapraszamy na Liturgie Wielkiego Piątku do kościoła parafialnego.

     Wielka Sobota W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie : chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła c'ę w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

     Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania " całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

W tym dniu w naszej kaplicy odbędzie się tylko święcenie pokarmów o godz. 11.00 oraz 14.00

Na Wigilię Paschalną zapraszamy do kościoła parafialnego.

     Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św. Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy.

W naszej kaplicy Msze Święte Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 9.00 i 11.00.