Dziś 4. Niedziela Zwykła roku liturgicznego.

   Decyzją Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca nasz obecny ksiądz proboszcz Jacek Wojciech zakończy swoją posługę w naszej parafii z końcem lipca tego roku i przejdzie na emeryturę. Zachęcamy już z teraz Parafian do modlitwy w intencji kapłana, któremu zostanie powierzony urząd nowego proboszcza naszej parafialnej wspólnoty.

5 lutego, w liturgiczne wspomnienie św. Agaty ma miejsce obrzęd święcenia chleba i wody. Wiąże się to ściśle z osobą świętej męczennicy. Agata żyła w III w. w Katanii na Sycylii. Po przyjęciu chrztu, będąc już osobą dorosłą pragnęła poświęcić się Chrystusowi i żyć w stanie dziewiczym. Odznaczała się wyjątkową urodą, dlatego wielu ubiegało się o jej rękę, pośród nich sam namiestnik Sycylii. Odmowa ze strony Agaty była odczytana jako wzgarda co zrodziło w namiestniku Kwincjanie uczucie nienawiści i pragnienie zemsty. Kiedy za cesarza Decjusza wybuchły prześladowania chrześcijan, namiestnik Kwincjan aresztował Agatę. Prześladowca chciał zniesławić jej dziewictwo, dlatego oddał ją pod opiekę rozpustnej kobiecie. Skoro jednak nie przyniosło to pożądanego skutku, poddawano Agatę okrutnym torturom, m. in. odcięto jej piersi, po czym wrzucono ją na rozżarzone węgle. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Namiestnik odczytał to jako znak od Boga. Agata zmarła 5 lutego 251 roku.

Rok po śmierci Agaty jej rodzinną ziemię dotknęła klęska. Wybuch wulkanu Etna zniszczył ogniem i lawą osiedla i pola, ale oszczędził Katanię zatrzymując się u bram miasta. Mieszkańcy cudowne ocalenie przypisali wstawiennictwu męczennicy. Tradycja podaje, że nawet poganie nawiedzali jej grób, aby prosić o opiekę i pomoc. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia chleba jako znaku dobroci oraz wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia.

Warto wspomnieć, że kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo pożaru, poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił jego kierunek. Karmiono nimi również zwierzęta, by uchronić je od zarazy. Wielką czcią otaczano obrazy św. Agaty. Kiedyś ?gościły? one w każdym wiejskim domu. Święta Agata chroni od pożarów, powodzi i utonięć.Są liczne świadectwa, że i w naszych czasach św. Agata przychodzi nam z pomocą i rzeczywiście chroni od niebezpieczeństwa pożaru, gdy do Świętej zwracamy się w modlitwie i używamy poświęconego chleba i wody. Zdarza się, że matki dają chleb św. Agaty dzieciom, gdy te opuszczają dom rodzinny, wyruszając w długą podróż, by nie zabrakło im chleba na obczyźnie i by szczęśliwie powróciły do domu.

Ufając w orędownictwo świętych, w dniu wspomnienia św. Agaty przynieśmy do kościoła chleb i wodę, by przez obrzęd poświęcenia oddać siebie i swoje domy pod jej opiekę.

 

W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego które przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury.

 

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego.

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 25 stycznia.

 

 Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego , czyli objawienie się Boga poganom, który przez to zaznacza uniwersalność zbawienia - każdy człowiek, bez względu na to kim jest, jaki ma kolor skóry może być zbawiony. W tradycji święto to istnieje pod nazwą Trzech Króli - Trzech Mędrców, którzy przybyli oddać hołd maleńkiemu Jezusowi. W wielu polskich miastach drogami ruszyły orszaki, na znak wędrówki Mędrców do Betlejem. Dziś sam Chrystus ukazuje się nam, jako Bóg. Jezus, który jest światłością świata, Zbawicielem, objawia się nam, abyśmy nie zwątpili, abyśmy trwali mocni w wierze i po prostu Go kochali. On daje nam siebie. Nie bój się być Jego wyznawcą. Nie bój się Chrystusa!

Polecamy modlitwie wiernych naszego arcybiskupa Wiktora oraz biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą dzisiaj rocznicę sakry biskupiej.