Dziś Święto Bożego Miłosierdzia.

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.  Amen

Zapraszamy na transmisje Eucharystii on-line z naszej kaplicy dziś o godz.9.00 oraz 11.00 oraz w tygodniu o godz.17.00.

https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

 

 

Pragnę złożyć wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych roku pańskiego dwutysięcznego dwudziestego. Do tych świąt przygotowaliśmy się czasem wielkiego postu. W tym roku był to bardzo szczególny czas, w którym doświadczyliśmy szczególnego odosobnienia i izolacji z powodu zagrożenia epidemicznego. Tegoroczne święta przeżywamy inaczej. Jesteśmy w naszych domach. Pragnę was bardzo serdecznie pozdrowić.
Pragnę złożyć wam najserdeczniejsze życzenia, ale zanim to nastąpi, chciałbym, abyśmy wspólnie zauważyli tych, którzy z powodu spełniania swoich obowiązków dzisiaj nie mogą świętować we wspólnotach rodzinnych. Myślę o wszystkich służbach, szczególnie o służbie zdrowia. Myślę o tych, którzy walczą o życie każdego człowieka, którzy zmagają się z tym zagrożeniem. To przecież oni pomagają dzisiaj cierpiącemu Chrystusowi. Bardzo im serdecznie dziękujemy. To nasze podziękowanie chcemy wyrazić naszą modlitwą.
Nasze mieszkanie, nasze domy stały się wieczernika. To do nas pomimo drzwi zamkniętych przychodzi Chrystus z wielkanocnym pozdrowieniem ?Pokój wam?. Otwórzmy się na przychodzącego do nas Chrystusa.  On przynosi nam nadzieję, radość i pokój. On otwiera przed nami perspektywę nowego życia. Życzę wam pięknych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza was swoją pomocą i swoją łaską. Niech was obdarzy tym szczególnym darem, jaki jest poczucie sensu. Ono jest nam dzisiaj szczególnie potrzebne.
Święta Wielkanocne są czasem sposobnym na spotkanie ze Zwycięzcą i Dawcą Pokoju, którego warto prosić, by przeprowadził nas jak nowy Mojżesz przez czas pustyni i niebezpieczeństwa, byśmy, zgodnie i mądrze współdziałając, pokonali zagrożenia związane z epidemią i w pokoju budowali już dziś naszą wspólną przyszłość.
Przyjmijcie proszę serdeczne życzenia wielkanocne: Bożej opieki, dobrego zdrowia oraz pokrzepienia i wytrwałości w tym niełatwym czasie. Nade wszystko życzę Wam i Waszym Bliskim rodzinnego pokoju i szczęścia, bezpieczeństwa i wolności od zagrożenia zdrowia.  
A sprawując świętą liturgię w naszej katowickiej Katedrze, będę pamiętał o Was, o Waszych rodzinach i o wszystkich intencjach, które nosicie w sercu.

 

 https://youtu.be/xODZiJS4cBs

 

Dziś Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego - radujemy się ze zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią!

Zapraszamy na transmisje Eucharystii on-line z naszej kaplicy dziś o godz.9.00 oraz 11.00 oraz w tygodniu o godz.17.00.

https://www.kaplicabrada.katowice.opoka.org.pl/index.php/kamera-on-line

 

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

 

Dziś Niedziela Palmowa ?  pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczynamy Wielki Tydzień poprzedzający święto Zmartwychwstania Pańskiego.

W tym tygodniu zapraszamy do transmisji Mszy Świętej z naszej kaplicy do środy o godz.17.00 oraz w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz.9.00 oraz 11.00.

Zapraszamy do włączenia się do transmisji on-line na kanale you tube i wspólnego przeżycia Uroczystości Triduum Paschalnego w kościele parafialnym:  https://www.youtube.com/channel/UCn63g6ztxio9gHeA_e8D2jA

Wykaz transmisji internetowych z kościoła parafialnego:  https://mb-rozancowa.one.pl/wykaz-transmisji.html

Rodzinne przeżywanie Wielkiego Tygodnia: https://mb-rozancowa.one.pl/885-rodzinne-przezywanie-wielkiego-tygodnia.html

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

 

(?Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich?, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 W niedzielny poranek Zmartwychwstania Pańskiego ojciec rodziny lub inna wyznaczona osoba zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.