Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Módlmy się za prześladowanych chrześcijan na całym świecie:

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.html

 

Komunikat Metropolity Katowickiego na III Światowy Dzień Ubogich

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
W niedzielę 17 listopada po raz trzeci obchodzić będziemy Światowy Dzień Ubogich zapoczątkowany przez Papieża Franciszka. W swoim słowie przygotowanym na tegoroczną dzień Ojciec Święty przypomina nam, że ?opcja na rzecz tych, których społeczeństwo odrzuca jest uprzywilejowanym wyborem, do podjęcia którego są wezwani wszyscy uczniowie Chrystusa?. W tym duchu jako lokalny Kościół katowicki chcemy włączyć się w przeżywanie tego wydarzenia, przygotowując je wspólnymi siłami z organizacjami państwowymi i samorządowymi, inicjatywami społecznymi oraz wspólnotami kościelnymi działającymi na rzecz najbardziej potrzebujących. Pragnę podziękować wszystkim organizatorom i wolontariuszom, dzięki którym ten czas będzie prawdziwym dniem dostrzeżenia ubogich, świętem miłości i solidarności z tymi, którzy znajdują się w trudnościach.

Punktem centralnym niedzielnych uroczystości III ŚDU będzie wspólna Eucharystia w kościele pw. WNMP w Katowicach, przy ul. Granicznej, gdzie od wielu lat celebrowane są Msze św. z ubogimi. Tego dnia od rana na katowickim rynku przy Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego przewidziano szereg inicjatyw dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu. Organizatorzy liczą na pomoc i wsparcie wolontariuszy. Szczegółowe informacje dostępne w mediach społecznościowych i w Internecie.

Jednocześnie chciałbym zachęcić wspólnoty parafialne do nieustannej troski o konkretnych ubogich i potrzebujących. Jestem przekonany, że zaangażowani i świadomi parafianie mogą dotrzeć i wskazać osoby, które rzeczywiście potrzebują naszej pomocy, bo wiele biedy i ludzkiego nieszczęścia kryją nasze osiedla, domy i mieszkania, tworzące wspólnoty parafialne.
Dlatego warto wpisać konkretne działania charytatywne w program formacji grup i wspólnot młodzieżowych oraz dorosłych działających w naszych parafiach. Takie zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka może stać się punktem wyjścia do włączenia w nie i zainteresowania młodzieży w ramach szkolnych lekcji religii. Może być również impulsem do tworzenia w środowiskach szkolnych Kół Caritas.
Chrześcijańska Caritas jest pięknym i prawdziwym obliczem Kościoła, do którego wzywa nas Chrystus w Ewangelii. On przecież utożsamia się z ludźmi odrzuconymi, chorymi czy głodnymi. Bo ?wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili? (por. Mt 25,31-46).

Drodzy Diecezjanie!
Jak zauważa w swoim Słowie na III ŚDU Papież Franciszek, ?czasami wystarczy niewiele, aby przywrócić nadzieję: wystarczy zatrzymać się, uśmiechnąć, posłuchać?. Bo biedni, a do tej grupy warto zaliczyć także ubogich w duchu, samotnych, odrzuconych, chorych, ?to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa?.
Wszystkim zaangażowanym w organizację Światowego Dnia Ubogich i tym, którzy troszczą się o potrzebujących w codziennym życiu zachęcam do dalszej odważnej i cierpliwej pracy i udzielam z serca płynącego błogosławieństwa.

W dniu 09.11.2019r. tj. sobota odbędzie się w kościele parafialnym Wieczór Uwielbienia.

godz.17.00 Eucharystia

godz.18.00 - 20.00 Uwielbienie

Zapraszamy!

 

 

 

Dziś 31 niedziela zwykła. Rozpoczął się miesiąc listopad. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych.

Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.htm

Dziś 30 niedziela zwykła. W piątek 01 listopada świętujemy Dzień Wszystkich Świętych. W sobotę 02 listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych i polecamy ich naszej modlitwie:  w naszej kaplicy w tym dniu zapraszamy na Msze Świętą za zmarłych zalecanych o godz.9.00. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania - w naszej kaplicy przed każdą Mszą Św. Całość ogłoszeń parafialnych: https://mb-rozancowa.one.pl/ogloszenia-parafialne.htm

W tym tygodniu w środę 30 października swoje kolejne urodziny obchodzi ks. Łukasz Nocoń. Z tej okazji jako wspólnota z Brady pragniemy złożyć Mu najlepsze życzenia słowami z Pisma Świętego: