Ilustracja kontaktu
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
ul. Brada 31
Łaziska Górne
Śląskie
43-170
Polska
+48 32 224 4463
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych. Specjalizuje się w teologii pastoralnej.

Życiorys

W 1972 uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat obronił w 1978, a habilitację w 1998.
Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006. W 1997 ukończył magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pełnił funkcję kierownika Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Ważniejsze publikacje

  • Odpowiedzialne rodzicielstwo : w świetle teologii, psychologii i medycyny (wraz z Klaudią Kosmalą 1993),
  • Psychologia dla teologów (wraz z Józefem Makselonem 1995),
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo (wraz z Klaudią Kosmalą 1996,
  • Poradnictwo duszpasterskie : teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego (1998),
  • Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi : studium teologicznopastoralne (1998),
  • Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny : studium teologicznopastoralne (2000),
  • Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim (2001),
  • W małej grupie religijnej : wpływ przynależności do małej grupy religijnej na poczucie uczestnictwa w życiu społecznym : studium pastoralne (2002)

Publikacje w Katalogu Biblioteki Narodowej

Link do publikacji w Bibliotece Narodowej

Źródło: Wikipedia