W dniu 17 czerwca tj. poniedziałek odbył się Odpust w naszej Kaplicy z okazji Wspomnienia św. Brata Alberta. Z tej okazji odbyła się uroczysta Mszę Świętą. Następnie wszyscy przybyli goście świętowali przy kawie i pysznych ciastach oraz grillu oraz oglądali występy zaproszonych gości: Wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowych z Mikołowa oraz Zespołu "LOGOS"

Dzięki staraniom Ks. Henryka Krzysteczko w naszej Kaplicy na początku kwietnia tego roku pojawiła się postać Jezusa Ukrzyżowanego. Postać Jezusa została umieszczona na kamiennym Krzyżu na ołtarzu. Poświecenie Krzyża odbyło 4-04-2019 na popołudniowej Mszy Świętej.

W dniu 1 lipca 2018 opiekę duszpasterską na Bradzie objął Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, teolog, profesor nauk teologicznych. Specjalizuje się w teologii pastoralnej. Zamieszkał w domu, w którym znajduje się kaplica. Mieszkańcy Brady mogą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i korzystać z posługi duszpasterskiej (spowiedź, różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje)

Życiorys

W 1972 uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat obronił w 1978, a habilitację w 1998.
Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006. W 1997 ukończył magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pełnił funkcję kierownika Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Ważniejsze publikacje

  • Odpowiedzialne rodzicielstwo : w świetle teologii, psychologii i medycyny (wraz z Klaudią Kosmalą 1993),
  • Psychologia dla teologów (wraz z Józefem Makselonem 1995),
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo (wraz z Klaudią Kosmalą 1996,
  • Poradnictwo duszpasterskie : teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego (1998),
  • Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi : studium teologicznopastoralne (1998),
  • Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny : studium teologicznopastoralne (2000),
  • Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim (2001),
  • W małej grupie religijnej : wpływ przynależności do małej grupy religijnej na poczucie uczestnictwa w życiu społecznym : studium pastoralne (2002)

Publikacje w Katalogu Biblioteki Narodowej

Link do publikacji w Bibliotece Narodowej

Źródło: Wikipedia

W dniu 22 maja 2002 roku ,grupa chętnych do pracy mężczyzn , przystąpiła do kopania fundamentów pod grotę, którą postanowiono wybudować w ogrodzie. W ciągu trzech tygodni grota była gotowa. Poświęcenie groty ku czci NMP z Lourdes zaplanowano na dzień odpustu tj. 17 czerwca. Dzień odpustu był wielkim wydarzeniem w życiu mieszkańców Brady. Po raz pierwszy w historii naszej dzielnicy tak wielkie rzesze ludzi z Łazisk i okolic przybyły do naszej kaplicy. Mszę św. ku czci św. Brata Alberta odprawił ks. Marek Porwolik.

Rok 2001 - to dalsze prace w kaplicy (nowe witraże, radiofonizacja, konfesjonał) i w ogrodzie (przygotowania do postawienia groty). W tym roku nasza kaplica otrzymała nową elewację zewnętrzną. W dniu 17 września 2001 uroczystą Mszę św. w kaplicy odprawił ks. biskup Stefan Cichy. W dniu 19 września parafianie z Brady udali się z pielgrzymką do miejsca, gdzie spoczywają relikwie św. Brata Alberta, do kościoła "Ecce Homo" do Krakowa. W roku 2001 w naszej kaplicy rozdano 17 tyś. Komunii św. (na Bradzie mieszka około 520 osób, w tym 165 rodzin). Na Mszę św. w niedzielę przychodzi 60% zobowiązanych do uczestniczenia.