W dniu 17 czerwca 2020r, tj. środa odbył się Odpust w naszej Kaplicy z okazji Wspomnienia św. Brata Alberta. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta, na którą przybyli ks. Proboszcz Grzegorz Śmieciński oraz Proboszcz Parafii pw. św Marii Magdaleny ks. Janusz Lasok. Przed Eucharystią odbyła się Adoracja Najświetszego Sakramentu, której przewodniczył Proboszcz naszej parafii.

W dniu 17 czerwca tj. poniedziałek odbył się Odpust w naszej Kaplicy z okazji Wspomnienia św. Brata Alberta. Z tej okazji odbyła się uroczysta Mszę Świętą. Następnie wszyscy przybyli goście świętowali przy kawie i pysznych ciastach oraz grillu oraz oglądali występy zaproszonych gości: Wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowych z Mikołowa oraz Zespołu "LOGOS"

Dzięki staraniom Ks. Henryka Krzysteczko w naszej Kaplicy na początku kwietnia tego roku pojawiła się postać Jezusa Ukrzyżowanego. Postać Jezusa została umieszczona na kamiennym Krzyżu na ołtarzu. Poświecenie Krzyża odbyło 4-04-2019 na popołudniowej Mszy Świętej.

W dniu 1 lipca 2018 opiekę duszpasterską na Bradzie objął Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, teolog, profesor nauk teologicznych. Specjalizuje się w teologii pastoralnej. Zamieszkał w domu, w którym znajduje się kaplica. Mieszkańcy Brady mogą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i korzystać z posługi duszpasterskiej (spowiedź, różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje)

Życiorys

W 1972 uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat obronił w 1978, a habilitację w 1998.
Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006. W 1997 ukończył magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pełnił funkcję kierownika Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Ważniejsze publikacje

  • Odpowiedzialne rodzicielstwo : w świetle teologii, psychologii i medycyny (wraz z Klaudią Kosmalą 1993),
  • Psychologia dla teologów (wraz z Józefem Makselonem 1995),
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo (wraz z Klaudią Kosmalą 1996,
  • Poradnictwo duszpasterskie : teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego (1998),
  • Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi : studium teologicznopastoralne (1998),
  • Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny : studium teologicznopastoralne (2000),
  • Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim (2001),
  • W małej grupie religijnej : wpływ przynależności do małej grupy religijnej na poczucie uczestnictwa w życiu społecznym : studium pastoralne (2002)

Publikacje w Katalogu Biblioteki Narodowej

Link do publikacji w Bibliotece Narodowej

Źródło: Wikipedia