W roku 1993 zamieszkał w domu ,w którym znajdowała się kaplica ks. Antoni Pieczka (urlop zdrowotny).Przez okres prawie jednego roku sprawował stałą opiekę duszpasterską na Bradzie. Dzięki jego staraniom sprowadzono do kaplicy relikwie św. Brata Alberta.

Po przejściu na emeryturę ks. Antoniego Bartoszka nowym proboszczem w parafii Matki Boskiej Różańcowej został mianowany ks. Janusz Lasok. Nowy proboszcz bardzo był zainteresowany powiększeniem kaplicy i zadbał o jej piękny wystrój.

Ks.Janusz Lasok