W dniu 22 maja 2002 roku ,grupa chętnych do pracy mężczyzn , przystąpiła do kopania fundamentów pod grotę, którą postanowiono wybudować w ogrodzie. W ciągu trzech tygodni grota była gotowa. Poświęcenie groty ku czci NMP z Lourdes zaplanowano na dzień odpustu tj. 17 czerwca. Dzień odpustu był wielkim wydarzeniem w życiu mieszkańców Brady. Po raz pierwszy w historii naszej dzielnicy tak wielkie rzesze ludzi z Łazisk i okolic przybyły do naszej kaplicy. Mszę św. ku czci św. Brata Alberta odprawił ks. Marek Porwolik.

Rok 2001 - to dalsze prace w kaplicy (nowe witraże, radiofonizacja, konfesjonał) i w ogrodzie (przygotowania do postawienia groty). W tym roku nasza kaplica otrzymała nową elewację zewnętrzną. W dniu 17 września 2001 uroczystą Mszę św. w kaplicy odprawił ks. biskup Stefan Cichy. W dniu 19 września parafianie z Brady udali się z pielgrzymką do miejsca, gdzie spoczywają relikwie św. Brata Alberta, do kościoła "Ecce Homo" do Krakowa. W roku 2001 w naszej kaplicy rozdano 17 tyś. Komunii św. (na Bradzie mieszka około 520 osób, w tym 165 rodzin). Na Mszę św. w niedzielę przychodzi 60% zobowiązanych do uczestniczenia.

W dniu 17 maja 2000 r. w naszej kaplicy odprawił Mszę św. ks. prymicjant ks. Marek Porwolik. W dniu 29 lipca 2000 opiekę duszpasterską na Bradzie objął ks. Bernard Starosta, dotychczasowy proboszcz w Łaziskach Średnich. Przechodząc na emeryturę zamieszkał w domu, w którym znajduje się kaplica. Od tego czasu mieszkańcy Brady mogą prawie codziennie uczestniczyć we Mszy się i korzystać z posługi duszpasterskie, (odwiedzin chorych, spowiedź św. majowe, różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje). Odpust w kaplicy jest obchodzony w dniu wspomnienia św. Brata Alberta 17 czerwca.

Ks. Bernard Starosta

W roku 1999 kaplicę powiększono, założono nową instalację elektryczną i grzewczą oraz położono nową posadzkę. Przy tych pracach bardzo chętnie pomagali mieszkańcy Brady. W dniu 14 września 1999 ks. proboszcz poświęcił nowy krzyż na kaplicy. W dniu 15 listopada 1999 w ramach wizytacji odprawił w kaplicy Mszę św. ks. Biskup Gerard Bernacki. 

 

W roku 1993 zamieszkał w domu ,w którym znajdowała się kaplica ks. Antoni Pieczka (urlop zdrowotny).Przez okres prawie jednego roku sprawował stałą opiekę duszpasterską na Bradzie. Dzięki jego staraniom sprowadzono do kaplicy relikwie św. Brata Alberta.

Po przejściu na emeryturę ks. Antoniego Bartoszka nowym proboszczem w parafii Matki Boskiej Różańcowej został mianowany ks. Janusz Lasok. Nowy proboszcz bardzo był zainteresowany powiększeniem kaplicy i zadbał o jej piękny wystrój.

Ks.Janusz Lasok