W latach osiemdziesiątych XX wieku zrodziła się wśród mieszkańców Brady inicjatywa posiadania własnej kaplicy. Parafialny Kościół jest oddalony od dzielnicy Brada około 3 km. Z racji odległości starsi mieszkańcy naszej dzielnicy nie zawsze mogli regularnie uczestniczyć w życiu parafii i Kościoła. Modlono się, aby na Bradzie wybudowano kaplicę, w której mogliby uczestniczyć na niedzielnej Mszy św. i przystępować do sakramentów św. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Bradzian. Oto właściciel domu przy ulicy Brada 31- Pan Wacław Tomaszewski przed swoją śmiercią ofiarował parafii dom zaznaczając, by on był przeznaczony na cele kościelne. Dwa dni później ofiarodawca tego domu zmarł. Jego ciało spoczywa na naszym cmentarzu w Łaziskach Górnych, a mieszkańcy Brady postawili mu nagrobek i pamiętają o nim w modlitwach. Zaraz po pogrzebie ówczesny ks. proboszcz Antoni Bartoszek rozpoczął starania o pozwolenie na przystosowanie tego budynku na cele kultu. Mieszkańcy Brady po otrzymaniu zezwolenia przystąpili z wielkim zapałem do przystosowania parteru budynku na kaplicę.

Rok 1991

         Dnia 28 listopada 1991 r. w I niedzielę Adwentu Ks. Arcybiskup Damian Zimoń poświęcił kaplicę, której patronem jest św. Brat Albert. Wielką radość przeżywali mieszkańcy Brady, kiedy w noc Bożego Narodzenia mogli już w swojej kaplicy śpiewać kolędy i uczestniczyć we Mszy św. Od tego czasu w każdą niedzielę jeden z księży parafialnych odprawiał Mszę św. w kaplicy. Mieszkańcy Brady gromadzili się w kaplicy nie tylko na Mszy św. niedzielnej ,ale także brali udział w nabożeństwach majowych, różańcowych czy Drodze Krzyżowej.

Ks.Arcybiskup Damian Zimoń, Ks. Antoni Bartoszek

 

Rok 1993

W roku 1993 zamieszkał w domu ,w którym znajdowała się kaplica ks. Antoni Pieczka (urlop zdrowotny).Przez okres prawie jednego roku sprawował stałą opiekę duszpasterską na Bradzie. Dzięki jego staraniom sprowadzono do kaplicy relikwie św. Brata Alberta.

     Po przejściu na emeryturę ks. Antoniego Bartoszka nowym proboszczem w parafii Matki Boskiej Różańcowej został mianowany ks. Janusz Lasok. Nowy proboszcz bardzo był zainteresowany powiększeniem kaplicy i zadbał o jej piękny wystrój.

Ks.Janusz Lasok

Rok 1999

W roku 1999 kaplicę powiększono, założono nową instalację elektryczną i grzewczą oraz położono nową posadzkę. Przy tych pracach bardzo chętnie pomagali mieszkańcy Brady.

W dniu 14 września 1999 ks. proboszcz poświęcił nowy krzyż na kaplicy. W dniu 15 listopada 1999 w ramach wizytacji odprawił w kaplicy Mszę św. ks. Biskup Gerard Bernacki.

Rok 2000

         W dniu 17 maja 2000 r. w naszej kaplicy odprawił Mszę św. ks. prymicjant ks. Marek Porwolik. W dniu 29 lipca 2000 opiekę duszpasterską na Bradzie objął ks. Bernard Starosta, dotychczasowy proboszcz w Łaziskach Średnich. Przechodząc na emeryturę zamieszkał w domu, w którym znajduje się kaplica. Od tego czasu mieszkańcy Brady mogą prawie codziennie uczestniczyć we Mszy się i korzystać z posługi duszpasterskie, (odwiedzin chorych, spowiedź św. majowe, różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje). Odpust w kaplicy jest obchodzony w dniu wspomnienia św. Brata Alberta 17 czerwca.

Ks. Bernard Starosta

Rok 2001

        Rok 2001 - to dalsze prace w kaplicy /nowe witraże, radiofonizacja, konfesjonał / i w ogrodzie/przygotowania do postawienia groty/.   

        W tym roku nasza kaplica otrzymała nową elewację zewnętrzną. W dniu 17 września 2001 uroczystą Mszę św. w kaplicy odprawił ks. biskup Stefan Cichy. 

        W dniu 19 września parafianie z Brady udali się z pielgrzymką do miejsca, gdzie spoczywają relikwie św. Brata Alberta, do kościoła "Ecce Homo" do Krakowa. 

        W roku 2001 w naszej kaplicy rozdano 17 tyś. Komunii św. /na Bradzie mieszka około 520 osób, w tym 165 rodzin/. Na Mszę św. w niedzielę przychodzi 60% zobowiązanych do uczestniczenia.

Rok 2002

        W okresie Wielkiego Postu mieszkańcy Brady uczestniczą w nabożeństwie wielkopostnym - w piątek o godz.17.00 w "Drodze Krzyżowej", w niedzielę o godz.15.00 w "Gorzkich żalach" i słuchają kazania pasyjnego. 

        W niedzielę, 7 kwietnia, w święto Bożego Miłosierdzia , po raz pierwszy w czasie Mszy św. o godz.10.30 śpiewała "Schola" (grupa 7 dziewczynek z Brady).

        W maju zainstalowano w kaplicy klimatyzację. Dnia 22 maja ,grupa chętnych do pracy mężczyzn , przystąpiła do kopania fundamentów pod grotę, którą postanowiono wybudować w ogrodzie. W ciągu trzech tygodni grota była gotowa. Poświęcenie groty ku czci NMP z Lourdes zaplanowano na dzień odpustu tj. 17 czerwca. Dzień odpustu był wielkim wydarzeniem w życiu mieszkańców Brady. Po raz pierwszy w historii naszej dzielnicy tak wielkie rzesze ludzi z Łazisk i okolic przybyły do naszej kaplicy. Mszę św. ku czci św. Brata Alberta odprawił ks. Marek Porwolik. W koncelebrze uczestniczyli księża: ks. Antoni Bartoszek, ks. Antoni Pieczka, ks. Proboszcz Janusz Lasok, ks. Krzysztof Pyszny, ks. Marek Szastok i ks. Bernard Starosta. Po Mszy św. przeniesiono figurę Matki Boskiej z Lourdes do groty ,którą poświęcił ks. Proboszcz. O godz.21.00 Apelem Jasnogórskim zakończono odpustową uroczystość. W tej uroczystości brali udział  min .pielgrzymi /Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Białe Misie"/, którzy we wrześniu 2001 przywieźli figurę Matki Boskiej Lourdzkiej z Francji do naszej kaplicy.      

        W okresie wakacji-lipiec i sierpień w naszej kaplicy w niedzielę jest odprawiana tylko jedna Msza św. o godz. 9.00.

Budowa groty.