Zapraszamy 30.09.2020r o godz.16.00 na uroczystą modlitwę i Eucharystię czcicieli św. Ojca Pio.

Od 15 lat Grupa Modlitewna św. Ojca Pio gromadzi się wokół jego relikwii, aby prosić o błogosławieństwo, wstawiennictwo u Boga w trudnych sprawach życiowych.

Zapraszamy nowe osoby do przyłączenia się do grupy czcicieli.